Jelikož vláda vydává jedno opatření za druhým, jsme nuceni na ně reagovat. Abychom se vyhnuli nějakému chaosu v komunikaci, připravili jsme pro vás tento přehled, ve kterém se vždy dozvíte aktuální stav.

Nejnovější informace:

od 22. 10. 2020:

  • změna pracovní doby: 9 00 - 17 00

  • omezení provozu:   

- Prodej, servis, (prodejna funguje pro příjem a výdej) 
- Školení (online, vidíte školitele, vidíte "tabuli", školitel vidí vás, je možná interakce)
- Konzultace  (elektronicky, telefon, email, Google Meet...)
- Testování dronů, testování efektivních postupů při práci s dronem (pouze venkovní prostory)
- Půjčovna (je možné půjčit si dron či stabilizátor za běžných podmínek v upravené otevírací době)


23. 10. 2020   Úřad pro civilní letectví 

Reakce na mimořádná opatření

ÚCL vzhledem k opatřením vlády ČR upravuje svůj provoz následovně:

  • Od 26.10. jsou zrušeny zkoušky teoretických znalostí do odvolání

  • Od 23.10. jsou úřední hodiny pouze v rozsahu povolených 10 hodin týdně (pondělí a středa v časech 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00), po zbytek provozní doby je budova uzamčena

  •  Od 22.10. je minimalizován počet osob v budově, veřejnost může využít úřední hodiny vyhlášené na úřední desce. Nejsou vyloučena projednání neodkladných záležitostí mimo úřední hodiny, ale pouze po projednání s příslušným pracovištěm

  • Od 23.10. jsou zrušeny pracovní cesty včetně zkoušek praktických dovedností vyjma výjimečných situací, které jsou v zájmu řešení současné krizové situace. Výjimky schvaluje ředitel úřadu

  • Vyjma zrušených zkoušek a minimalizace služebních cest vykonává úřad všechny agendy, které jsou mu právními předpisy svěřeny