DJI TERRA

DJI Terra Advanced Overseas 1 Year

DJIFL150

Nový produkt

 DJIFL150

 

DJI TERRA Zachyťte, analyzujte a vizualizujte své prostředí pomocí DJI Terra - snadno použitelného mapovacího softwaru, který pomáhá profesionálům z odvětví transformovat reálné scénáře do digitální podoby.Vlastnosti2D mapování v reálném časeZemědělské použitíImport souborů KML2D rekonstrukce (Field)2D rekonstrukce (Urban)

Dotaz na cenu a dostupnost

Více informací

Doručení: 3 - 6 týdnů

Dostupnost: Na objednání

Jednoduchý plánovací software pro systém Windows, s možností pohodlné přípravy misí

Terra licence
Funkce / verzeAdvancedPro
2D mapování v reálném čase
Zemědělské použití
Import souborů KML
2D rekonstrukce (pole)
2D rekonstrukce (Urban)
3D rekonstrukce
3D plánování mise

1.Jak mohu koupit DJI Terra?

DJI Terra Advanced a Pro lze zakoupit prostřednictvím autorizovaných prodejců DJI.2.Jak dlouho bude moje licence DJI Terra účinná?

Plány DJI Terra Advanced a Pro jsou platné pouze jeden rok.

Vaše licence vstupuje v platnost dnem, kdy je zařízení vázáno na DJI Terra.


3. Co potřebuji k používání DJI Terra?

1. Phantom 4 Series drone, který podporuje DJI Terra, několik baterií;

2. notebook, microSD karta a čtečka karet;

3. Kompatibilní kabel (kabel USB-USB pro Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced, kabel Micro-USB pro Phantom 4 Pro + V2.0, kabel USB-C pro Phantom 4 RTK.)


4. Kolik počítačů může být vázáno na stejný účet?

Každý aktivační kód lze použít s účtem DJI pro aktivaci licence, která může být vázána na maximálně 3 počítače se systémem Windows. Vazba bude trvalá a po navázání nemůže být nevázána.


5. Jaké jsou požadavky na počítačový systém pro 2D a 3D rekonstrukci s DJI Terra?

Systém Windows 7 nebo vyšší (64 bitů) je vyžadován při použití DJI Terra.

Minimální konfigurace hardwaru: 16 GB RAM a grafická karta NVIDIA s minimálně 4 GB VRAM.

Doporučená konfigurace hardwaru: nejméně 32 GB RAM a alespoň NVIDIA 1050 Ti.

S těmito konfiguračními požadavky budou všechny další 10 GB paměti RAM schopny zpracovat dalších 1000 snímků. Čím vyšší je konfigurace systému, tím větší je počet snímků, které lze zpracovat a rychlejší rekonstrukce. Výsledky generovaných modelů nebudou ovlivněny různými konfiguracemi hardwaru.


6.Která letadla jsou podporována DJI Terra?

Phantom 4 RTK, Phantom 4 Pro V2.0, Phantom 4 Pro + V2.0, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced a Phantom 4. Phantom 4 nepodporuje 2D mapování v reálném čase.


7.Můžu stále používat placené funkce DJI Terra bez připojení k internetu?

Při připojení k internetu se přihlaste do svého účtu a připojte počítač k licenci, takže můžete využít placené funkce DJI Terra během následujících 2 dnů, i když nejste připojeni k internetu.


8. Proč nemohu přepnout dálkový ovladač do režimu PC?

Tento problém má tři možné příčiny:

(1) Ovladače nejsou nainstalovány. Připojte dálkový ovladač k DJI Terra pomocí USB kabelu. Pokud se ve spojení sériového portu Správce zařízení zobrazí žlutý vykřičník, budete muset nainstalovat ovladač; Klepnutím pravým tlačítkem myši nainstalujete ovladač.

(2 Dálkový ovladač Phantom 4 Pro + (s displejem) se nepodařilo propojit s DJI Terra.

(3 remote Váš dálkový ovladač má modul HDMI. Do režimu PC lze přepínat pouze dálkové ovladače bez modulu HDMI s portem USB a portem Micro USB.

* Letadla Phantom 4 RTK a Phantom 4 Pro V2.0 nemusí být přepnuta do režimu dálkového ovladače.


LETOVÉ A LETECKÉ FOTOGRAFIE


1. Jaký je rozdíl mezi misí, mapovací misí a šikmou misí?

Trasové body Mise: naplánujte trasu letu a pořiďte fotografie nebo videa na trase trasy.

Mapování mise: sbírejte obrazy oblasti, abyste rekonstruovali 2D model.

Šikmá mise: sbírejte obrazy oblasti z více úhlů kamery pro rekonstrukci 3D modelu.


2. Proč je 5 letových tras, když plánuji šikmou misi v DJI Terra?

Obratná mise DJI Terry využívá 5 letových tras pro zachycení stejného množství dat, jako je tomu u 5 kamer najednou. 5 letových tras odpovídá 5 záhlavím kamer - směrem dolů, dopředu, dozadu, doleva a doprava.


3.Jak mohu naplánovat letové trasy, když není připojení k internetu, a mapu nelze načíst?

Pokud máte přístup k mobilnímu zařízení, které má připojení k internetu (například mobilní telefon), můžete aktivovat hotspot, aby mohl být notebook připojen k internetu.

Pokud místo, na kterém provozujete internetový signál, můžete předběžně naplánovat trasu letu, když jste uvnitř a máte připojení k internetu, nebo ručně proletět dron kolem oblasti, která má být mapována, a nastavit hraniční body pro plánování letových tras.


4. Co je to vzdálenost vzorku zeminy (GSD)?

Ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu je vzdálenost mezi pozemním vzorkem (GSD) v letecké digitální fotografii (např. Ortofoto) země skutečná vzdálenost na zemi zachycená reprezentovaná pixely. Jednotka je cm / pixel.


5. Co na stránce Nová mapovací mise znamená Relativní výška v rozšířeném nastavení? Jak se liší od Mission Altitude v základním nastavení?

Relativní výška v pokročilých nastaveních je výška bodu vzletu vzhledem k mapované oblasti. Mise Nadmořská výška je výška dronu vzhledem k mapované oblasti, což je také způsob výpočtu vzdálenosti pozemního vzorku (GSD).


6.Kdy musím upravit relativní výšku v rozšířených nastaveních?

Pokud existuje velký rozdíl mezi nadmořskou výškou místa vzletu a výškou mapované oblasti, můžete upravit relativní výšku v rozšířeném nastavení, abyste zajistili, že nadmořská výška mise bude určena s ohledem na výšku mapované oblasti. Viz přiložený obrázek: Pokud se sondu zobra- zuje z 50m budovy označené H1 na obrázku, mapovaná oblast je označena A a očekávaná nadmořská výška pro shromažďování leteckých dat je 100m, můžete nastavit Nadmořskou výšku mise v základním nastavení na 100m a relativní výška v rozšířených nastaveních na 50m. Podobně, pokud se dron vzlétne z H2 do mapové oblasti B, což je kopec s výškou 40 m, a očekávaná nadmořská výška pro shromažďování leteckých dat je 60 m, pak nastavte mise Altitude na 60 m a relativní výška na -40 m .

relativní výška

7. Co mám dělat, abych zajistil přesnost v mise při sběru dat s Phantom 4 RTK?


1) Proveďte své mise za jasných povětrnostních podmínek s vysokou viditelností.

2) Zkontrolujte obrázky a videa pro jas a jasnost ihned po vaší misi.

3) Během průzkumné mise se vyhněte oblastem se silným elektromagnetickým rušením nebo překážkám, aby byla zajištěna přesnost algoritmu Phantom 4 RTK. Také se ujistěte, že je dálkový ovladač správně připojen k letadlu.

4) Zajistěte dostatečné překrytí dopředu a dozadu. Doporučuje se, aby míra překrytí vpřed byla 80% a míra překrývání na straně 70%. Rychlosti překrytí lze nastavit v závislosti na terénu.

8.Kdy bych měl nastavit překrývající sazby na základě terénu?


Doporučuje se, aby míra překrytí vpřed byla 80% a míra překryvu na straně 70%, která by měla splňovat požadavky většiny scénářů aplikace. Míra překrytí může být zvýšena, když má mapovaná oblast velký rozdíl ve výšce, aby bylo zajištěno, že mapování nejvyššího bodu má dostatečné přesahy. Je-li mapovaná oblast ve výšce relativně stejnoměrná, může být rychlost překrytí nastavena nižší, aby se snížilo množství dat, která je třeba zpracovat, což má za následek zefektivnění mapovací mise. Doporučuje se však ponechat překrytí vpřed minimálně 65% a boční přesah minimálně 60%.

9.Pokud připojím DJI Terra k Phantom 4 RTK, aplikace mi řekne, že nemohu vzlétnout, protože signál RTK je příliš slabý. Co bych měl dělat?


Může to být, že pracujete někde se spoustou rušení signálu nebo překážkami, což ovlivňuje sílu signálu RTK. Pokuste se modul RTK vypnout a manuálně sejmout pomocí polohy GNSS. Jakmile dron dosáhne výšky, kde je méně rušení, můžete zapnout modul RTK a připojit se k DJI Terra, abyste provedli své letové mise.

10.Podporuje DJI Terra označení pozemních kontrolních bodů (GCP)?


V současné době DJI Terra nepodporuje GCP, ale podobnou přesnost mapování lze dosáhnout použitím DJI Terra s Phantom 4 RTK bez označení GCP.

BUDOVÁNÍ REKONSTRUKČNÍCH MODELŮ1. Proč je můj počítač zaseknutý při zpracování snímků lokálně, aby bylo možné vytvořit model? Mohu běžet DJI Terra při běhu jiných programů?


Aby bylo možné co nejrychleji vybudovat modely rekonstrukce, používá DJI Terra všechny dostupné počítačové zdroje, včetně CPU, RAM a VRAM grafické karty, což by mohlo způsobit pomalejší práci počítače při práci s DJI Terra, ale nemělo by to být problém, jakmile bude zpracování zpracováno. je dokončena. Doporučuje se, abyste při běhu DJI Terra nespustili jiné programy, které by mohly být náročné na GPU, což by mohlo mít za následek selhání rekonstrukce modelu.

2. Jaké jsou scénáře pole, města a ovoce ve 2D mapě?


Terénní scénář je určen k zachycení dat z relativně rovné půdy, například rýže nebo pšeničné pole.

Urban Scenario je určen pro prostory s budovami různých výšek.

Scénář ovocných stromů je určen pro ovocné sady, které mohou mít velkou variaci výšek a výšek. 2D mapovací algoritmy jsou optimalizovány pro tři konkrétní scénáře, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašemu typu mise.

3. Jaká projekce se používá k získání výsledků 2D mapování v DJI Terra?


Mapové dlaždice v DJI Terra využívají projekci Web Mercator. Digitální ortofotomapová mapa (result.tif) a digitální povrchový model (dsm.tif) používají projekci Universal Transverse Mercator (UTM), kde se předpokládané číslo zóny vypočítá tak, že se vypočítá průměr souřadnic zeměpisné délky.

4. Proč je velký rozdíl mezi výškovým výsledkem v modelu digitálního povrchu (DSM) 2D mapy generované DJI Terra a skutečnou výškou měřenou prostřednictvím RTK?


Informace o poloze leteckých snímků pořízených sondou, která není vybavena RTK, nejsou nejpřesnější, což bude mít za následek rozdíl mezi výškou v modelu digitálního povrchu (DSM) a skutečnou výškou.


Pokud provádíte mise s Phantom 4 RTK, pokud je 2D mapa generována pouze se shromážděnými obrazy Nadir, bude přesnost DSM omezena, což je důvod, proč se doporučuje zabudovat šikmé snímky při vytváření 2D mapy pro zvýšení přesnosti . To lze provést nastavením gimbal hřiště na -45 ° a kroužit bod zájmu během letu.

5. Jaký je rozdíl mezi 3D rekonstrukcí v misích mapování a misí šikmých fotografií?


Není rozdíl. Je-li k dispozici pouze zobrazení obrázků Nadir, doporučuje se pro vytvoření 2D map použít misi mapování. Pokud jsou k dispozici šikmé fotografie, můžete si vybrat šikmou fotografickou misi.

6.Jak se liší 3D modely postavené na různých rozlišeních? Jak dlouho trvá stavět modely na těchto usneseních?


Existují tři možnosti řešení rekonstrukce: vysoké, střední a nízké, které generují modely při plném, polovičním a čtvrtletním rozlišení. Čím vyšší je rozlišení, tím vyšší je kvalita rekonstruovaných modelů. Hrubý poměr spotřeby času při rekonstrukci na vysoké: střední: nízké rozlišení je přibližně 16: 4: 1.

7. Proč jsou v mém modelu mezery? Jaké faktory ovlivňují kvalitu rekonstrukce?


Mezery v modelu mohou být způsobeny chybějícími záběry mapované oblasti nebo snímky pořízenými při špatných úhlech. Kvalita rekonstrukce může být ovlivněna faktory, jako jsou odrazné plochy v oblasti (voda nebo sklo), nebo velké plochy stejné barvy nebo vzoru (bílé stěny, nebe).

8.Můžu upravovat nebo upravovat 3D modely generované v DJI Terra?


V současné době není tato funkce podporována. Pokud chcete model upravit, můžete jej exportovat a upravovat v jiném softwaru.

9. Jaké soubory mohu získat z 2D map a 3D modelů postavených v DJI Terra?


Kromě mapových dlaždic zobrazených v rozhraní aplikace poskytují 2D mapy společnosti DJI Terra digitální ortofoto mapy a modely digitálních povrchů ve formátu GeoTIFF, který se používá s projekcí UTM. Rekonstrukce 3D modelu DJI Terry obsahuje textovou síť ve formátu .ply a úroveň detailního modelu ve formátech .osgb nebo .b3dm.

10.Jak mohu zobrazit výsledky a soubory z mých 2D map a 3D modelů?


V každé misi můžete klepnout na tlačítko Více a otevřít složky souborů, kde jsou uloženy soubory generované z misí. Můžete také použít klávesy Ctrl + Alt + F k rychlému přechodu do složky. 2D mapy jsou uloženy pod „mapou“ a 3D modely jsou uloženy pod „modely“.

Chcete-li zobrazit soubory protokolu, použijte klávesy Ctrl + Alt + L.

11. Jaké proměnné mohou ovlivnit přesnost 2D a 3D rekonstrukcí v DJI Terra?


Přesnost rekonstrukce může být ovlivněna faktory, jako je zkreslení kamery, kvalita obrazu, výška letu, nastavení překrytí na boku a dopředu, přesnost polohování GPS (RTK) a informace o struktuře oblasti.

12. Jaká je přesnost při vytváření 2D map a 3D modelů s Phantom 4 RTK?


Při použití Phantom 4 RTK je absolutní přesnost dosažená 2D mapami v DJI Terra přibližně 1 až 2 násobkem GSD, což je podobná úroveň přesnosti jako ostatní software pro zpracování dat. Při letu ve výšce 100 m je absolutní horizontální přesnost 2D mapy 2-5 cm a absolutní přesnost 3D modelů je do 4 cm.

13.Který souřadnicový systém a elevace se používají pro 2D a 3D rekonstrukce v DJI Terra?


Použitý systém souřadnic závisí na místě sběru dat. Pokud používáte Phantom 4 RTK ke shromažďování dat, můžete si vybrat souřadnicový systém modulu RTK na dálkovém ovladači ze systému China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS2000), World Geodetic System 1984 (výchozí systém WGS84), nebo vlastní systém souřadnic. Použijete-li další drone, shromážděné snímky mají souřadnice ze systému WGS84. Nadmořská výška dat shromážděných systémem CGCS2000 a WGS84 je výška elipsoidu.

Mohu provozovat více misí ve stejném počítači?


V současné době nelze spustit více misí z důvodu omezení kapacity zpracování počítače.

JINÝ1.Mohu změnit místo, kde jsou uloženy moje 2D a 3D rekonstrukce?


Ano. Výchozí cesta je C: Uživatelé *** (Uživatelské jméno) Dokumenty DJI DJI Terra. Cestu můžete upravit tak, že přejdete na ikona nastavení >> ikona nastavení >> Cache directory.

2.Můžu importovat modely generované v DJI Terra do jiných softwarových programů, jako jsou Maya, Blender, SketchUp a 3ds Max?


Když konvertujete soubory .ply vygenerované v DJI Terra do souborů .obj, můžete je importovat do souborů Maya, Blender, SketchUp a 3ds Max. Vyhledejte návody pro konkrétní proces pro každý software.

Mohu vložit 3D model do webové stránky?


Soubory Yes, .b3dm, .osgb a .ply vytvořené DJI Terra jsou univerzální formáty souborů a mohou být vloženy do webových stránek. Pokyny pro vkládání každého z těchto formátů naleznete online.

4.Mo mohu použít non-letecké snímky k vytvoření 2D nebo 3D modely?


Teoreticky mohou být použity k rekonstrukci 3D modelů, i když kvalita může trpět. Nelze je použít k vytvoření 2D rekonstrukcí.

5.Můžu zpracovávat snímky pořízené z ne-DJI dronů v DJI Terra a budovat 2D a 3D rekonstrukce?


Teoreticky ano pro 3D modely, ale výsledky nemusí být tak dobré, jako kdybyste používali DJI drony. Kvalita rekonstrukcí bude těžit z údajů o poloze GPS nebo RTK na snímcích. 2D rekonstrukce nejsou podporovány.

Napsat recenzi

DJI Terra Pro Overseas Perpetual (3 devices)

DJI TERRAZachyťte, analyzujte a vizualizujte své prostředí pomocí DJI Terra - snadno použitelného mapovacího softwaru, který pomáhá profesionálům z odvětví transformovat reálné scénáře do digitální podoby.Vlastnosti2D mapování v reálném časeZemědělské použitíImport souborů KML2D rekonstrukce (Field)2D rekonstrukce (Urban)3D rekonstrukce3D plánování mise

3 ostatní výrobky ve stejné kategorii